Kapitalgruppen stämmer Småspararguiden för vilseledande reklam

Småspararguiden Sverige AB är ett ekonomiskt rådgivningsföretag som verkar utan finansinspektionens tillstånd och ansvarsförsäkring. Bolaget marknadsför sig som en oberoende rådgivare som vägrar ta emot provisioner och hävdar att verksamheten till största delen är välgörande utan vinstsyfte. Bolaget har sitt kontor på Östermalm i Stockholm och har, enligt sin årsredovisning, bland annat intäkter genom provisioner från det finansiella förmedlingsbolaget Finopti och samarbetar också med provisionsdrivna pensionsförmedlare. Småspararguiden satsar mycket på att synas i media i egenskap av oberoende rådgivare och anger i sin förvaltningsberättelse att bolaget ”etablerat en högre nivå där vi synts i media vid ett flertal tillfällen”.

Kapitalgruppen har stämt Småspararguiden i Patent- och marknadsdomstolen för otillbörlig marknadsföring. Småspararguiden företräds av två advokater från Stureplansbyrån Kastell och är aktiva i media med anledningen av stämningen. Målet har rönt en del uppmärksamhet. Bland annat har P1 och Sak & Liv uppmärksammat stämningen på ett överskådligt sätt.

För att våra kunder och andra ska förstå bakgrunden redogör vi också för den här.

Bakgrunden till Kapitalgruppens stämning mot Småspararguiden

Kapitalgruppen vill självklart inte behöva dra en annan rådgivare inför domstol, vare sig Småspararguiden eller någon annan. Det är bäst för alla med många rådgivningsbolag eftersom konkurrens tvingar aktörer att bli bättre, skapar ett ökat intresse för ekonomiska frågor och ger valfrihet för nichad rådgivning. I detta fall tycker vi dock inte att det funnits något alternativ.

Bakgrunden är att Småspararguiden publicerat en text om Kapitalgruppen på sin hemsida med rubriken ”Varning för Kapitalgruppen”. Enligt texten har Småsparaguidens kunder frågat om Kapitalgruppen vilket fått Småspararguiden att publicera en varning mot att anlita oss och istället anlita dem.

Småspararguidens påståenden om Kapitalgruppen

Rent konkret är det väldigt lite om Kapitalgruppen i Småspararguidens text. Det mesta handlar om andra än Kapitalgruppen men under avskräckande rubriker och illustrationer som ger intryck av att det gäller Kapitalgruppen. Exempelvis innehåller publiceringen bilder från Finansinspektionens pressträff med inklippta pratbubblor om bristfällig rådgivning. Men Finansinspektion har aldrig uttalat sig så om Kapitalgruppen. Tvärtom har Kapitalgruppen, till skillnad från Småspararguiden, Finansinspektionens tillstånd för vår rådgivning och har aldrig kritiserats av tillsynsmyndigheten.

Andra knep som vi reagerat över är att Småspararguiden publicerat en skärmbild av våra recensioner på Google men sorterat och beskurit bort alla positiva omdömen vilket skapar intryck av att alla är negativa när sanningen är att Kapitalgruppen har fyra av fem stjärnor i betyg från våra kunder.

I vår stämningsansökan ger vi flera exempel på hur publiceringen är utformad på ett sätt som vilseleder för att ge en negativ bild av Kapitalgruppen. Vår stämningsansökan kan du läsa här. När Kapitalgruppen talat med kunder och andra som sett Småspararguidens publicering är det heller inte någon konkret uppgift de blivit oroade över. Många blir istället skeptiska bara av att se stora rubriker och bilder med ord som ”varning” och ”anmälning” och ”kritik” och funderar inte närmare på ifall de är befogade eller ens har med Kapitalgruppen att göra, vem avsändaren är och vad dennes syfte är. Texten avslutas med att Småspararguiden skriver att alla som blivit avskräckta bör anlita dem istället.

Därför stämmer Kapitalgruppen Småspararguiden

Generellt tycker vi det är fel när en rådgivare framhäver sig själv genom att nedvärdera andra. Det är bättre att visa sina egna fördelar och låta kunderna bedöma. Redan av den orsaken är vi kritiska till Småspararguidens publicering. I det här fallet har det också varit felaktigt och vilseledande på ett utstuderat sätt.

Småspararguiden presenter sin publicering som en ”granskning” (en rådgivare som ger rådgivning om att välja rådgivare). Inte helt oväntat kommer Småspararguiden fram till att kunder ska välja dem. Men det är inte en granskning, det är marknadsföring. Jämförande reklam kan vara tillåtet men kraven är då höga på tydligheten. Den får alltså inte presenterats som en journalistisk text, det måste framgå att det är reklam och att användaren är en konkurrent. Det måste också vara rakt igenom sakligt, alltså fri från överdrivna rubriker, missvisande illustrationer, nedvärderande felaktigheter och antydningar.

Ska Kapitalgruppen tåla en granskning?

Kapitalgruppen har funnits i tolv år och både medverkat och förekommit i media under denna tid. Vi har också frivilligt ställt oss under granskning genom att verka med tillstånd och vara ansluta till branschorganisationer. Skillnaden mellan granskning och otillbörlig marknadsföring är dock stor. En granskning görs av en journalist i enlighet med pressetiska regler. Bland annat ska framställningen vara rättvisande och opartisk. En konkurrent till oss som vill avskräcka våra kunder och hänvisa dem till sig själv är inte en granskning. Det finns en orsak till att de flesta företag undviker att kritisera en konkurrent, man är helt enkelt inte objektiv och det är bättre att en opartisk konsumentjournalistik får göra jobbet. Vill man ändå jämföra sig med en konkurrent är kraven på saklighet stora. Att vilseleda med rubriker och skapa felaktigt intryck om missnöjda kunder är inte okej. Det behöver ett företag inte tåla och därför finns också skydd mot sånt i marknadsföringslagen.

Därför är domstolsprövning enda alternativet

Småspararguiden tycker att Kapitalgruppen ska tåla en ”granskning” och borde ställa upp på en intervju med dem istället för att stämma. Vi tycker att Småspararguiden ska tåla en domstolsprövning.

Vi tycker olika och är båda partiska. Att låta saken prövas av en domstol är dock att låta saken avgöras av någon objektiv. Tycker en domstol att vi ska tåla Småspararguidens publicering får vi lov att acceptera det. Om domstolen håller med oss om att publiceringen är osaklig och vilseledande marknadsföring får Småspararguiden finna sig i att plocka bort den.

Stämningen inte ett sätt att undgå granskning. Tvärtom innebär den att man går till botten med alla Småspararguidens påståenden och antydningar. Det är precis vad vi vill. Det ger oss en möjlighet att peka ut vad som är fel med publiceringen medan Småspararguiden kommer kunna förklara sin syn på saken. Både Kapitalgruppen och Småspararguiden kommer kunna ställa frågor till varandra och vi båda kommer behöva svara. Det här ska ställas mot alternativet att låta publiceringen finnas kvar okommenterad eller att på Småspararguidens villkor och på deras webbplats medverka i en publicering som går ut på att avskräcka från oss och upphöja Småspararguiden. Som vi ser det vore det bara att ge legitimitet åt en otillbörlig marknadsföring.