Kapitalgruppen får rätt mot Småspararguiden

Domstolen har förbjudit den konkurrerande rådgivaren Småspararguiden att marknadsföra sig genom att sprida vilseledande uppgifter om Kapitalgruppen på sin blogg.

För ett och ett halvt år sedan stämde vi på Kapitalgruppen en annan ekonomisk rådgivare, Småspararguiden, för otillbörlig marknadsföring. Småspararguiden hade i ett inlägg på sin företagsblogg publicerat nedsättande och felaktiga uppgifter om Kapitalgruppen och uppmanat läsarna att anlita Småspararguiden för rådgivning istället för att vända sig till Kapitalgruppen.

Kapitalgruppen yrkade i Patent- och marknadsdomstolen att Småspararguiden skulle förbjudas att sprida de felaktiga uppgifterna och förpliktas att betala våra rättegångskostnader på cirka 640 000 kr. Småspararguiden bestred förbudsyrkandet och krävde själva ersättning för sina rättegångskostnader med närmare 1 900 000 kr.

Nu har Kapitalgruppen fått rätt mot Småspararguiden. Domstolen anser att blogginlägget är otillbörlig marknadsföring och förbjuder Småspararguiden att fortsätta med det. Småspararguiden får stå sina egna rättegångskostnader och betala drygt 420 000 kr i ersättning för rättegångskostnader till Kapitalgruppen.

”Vilseledande och misskrediterande”

Småspararguiden har publicerat flera oriktiga uppgifter i sitt blogginlägg. Man har bland annat påstått att Kapitalgruppen skulle bedriva oseriös telefonförsäljning, trots att vi aldrig sålt något över telefon. Vidare påstods att Kapitalgruppen ”hamnar på myndigheternas radar”, trots att vi aldrig kritiserats av någon myndighet. Domstolen har slagit fast att påståendena är vilseledande och misskrediterande.

Småspararguiden har också vilselett sina bloggläsare genom antydningar och insinuationer. Till exempel har man på framträdande platser i inlägget om Kapitalgruppen lagt in citat av Finansinspektionen där det talas om dålig rådgivning, vilket skapat intrycket att citaten handlar om oss. När vi under rättegången påtalade att citaten inte hade med Kapitalgruppen att göra, försvarade sig Småspararguiden med att man aldrig sagt att citaten rörde just Kapitalgruppen. Domstolen underkände den förklaringen och slog fast att även detta varit vilseledande och misskrediterande.

Man hade också i en skärmdump av Kapitalgruppens kundrecensioner på Google sorterat om recensionerna och klippt bort alla positiva omdömen. Detta skapade intrycket att alla omdömen som lämnats var negativa, trots att det bara fanns ett fåtal negativa recensioner. Även det har ansetts otillbörligt.

Småspararguiden döms också för övriga påståenden som återkommer upprepade gånger i inlägget och samtliga ansetts vara vilseledande.

Inte en granskning

Småspararguiden gjorde gällande att de inte bara säljer rådgivning utan även ägnar sig åt journalistik. Inlägget om Kapitalgruppen skulle därför enligt Småspararguiden inte betraktas som reklam för Småspararguidens egen rådgivning, utan en journalistisk granskning av Kapitalgruppen.

Det argumentet har domstolen inte godtagit. Domstolen skriver att läsarna visserligen får ”intrycket att det är fråga om en opinionsbildande eller granskande artikel” men att ”inlägget kan inte utgöra ett opinionsbildande eller granskande debattinlägg”. Istället konstaterar domstolen att det är fråga om vilseledande marknadsföring av Småspararguiden.

Kapitalgruppen gav under rättegången exempel på att Småspararguiden inte haft några konsumentupplysande ambitioner, utan att syftet varit att misskreditera en konkurrent. De omsorterade och bortklippta kundrecensionerna är ett sådant exempel. Det enklaste hade varit att återge recensionerna så som de ser ut på Google, vilket hade gett läsarna en fullständig bild av vilka omdömen som lämnats. Istället har man lagt ned extra arbete på att sortera om och beskära listan med recensioner så att bara det fåtal negativa omdömen som fanns syntes. Detta menar vi visar att Småspararguiden inte var ute efter att upplysa sina läsare, utan att ambitionen tvärtom var att vilseleda dem.

Därför stämde vi Småspararguiden

Sedan Kapitalgruppen väckte talan har Småspararguiden i uttalanden på sin blogg och i sociala medier hävdat att vi måste tåla en granskning. Det gör vi. Kapitalgruppen har genom att verka med rådgivningstillstånd frivilligt ställt sig under Finansinspektionens tillsyn och är anslutna till branschorganisationer som syftar till att upprätthålla kvaliteten inom branschen. Vi har vid flera tillfällen medverkat i media och har inget emot att granskas av objektiva journalister.

Men lika självklart som det är att vi ska tåla en granskning är det att Småspararguiden ska tåla en domstolsprövning. Domstolen har funnit att deras inlägg inte var någon objektiv granskning utan vilseledande reklam som misskrediterar Kapitalgruppen. Sådant behöver vi inte tåla.

Småspararguiden har också kritiserat Kapitalgruppens beslut att gå till domstol. Istället borde Kapitalgruppen, menar Småspararguiden, ställt upp på en intervju med dem och publicerat ett genmäle på deras blogg. Det är en ohållbar ståndpunkt. Kapitalgruppen har ingen anledning att medverka i en ”granskning” som i själva verket inte är någon granskning utan förtäckt reklam för en konkurrerande rådgivare.

Småspararguiden har under rättegången haft möjlighet att försvara de påståenden man gjort om Kapitalgruppen och underbygga dessa med konkret bevisning i form av vittnen eller relevanta handlingar. Domstolsprövningen har inte hindrat Småspararguiden att göra sin röst hörd. Däremot har Kapitalgruppen fått till stånd en opartisk och objektiv prövning av innehållet i Småspararguidens inlägg. Den prövningen har utfallit till Kapitalgruppens förmån.

Kapitalgruppen har inte önskat att dra en annan rådgivare inför domstol. Vi tycker det är bra att det finns många olika slags rådgivare. Det ökar intresset för ekonomiska frågor, ger konsumenter större frihet att välja en rådgivare som passar just dem och gynnar i längden alla aktörer i branschen. I det här fallet har vi emellertid inte haft något val. Alternativet hade varit att låta en konkurrent marknadsföra sig genom att sprida vilseledande uppgifter om vår verksamhet. Det hade varit sämre för oss som företag, men också för alla konsumenter som riskerat att förväxla otillbörlig marknadsföring med verklig journalistik.

___________

Vid frågor gällande tvisten hänvisar vi till våra juridiska ombud, advokat Carl Ridderstråle, tel. nr 072-017 13 55 och jur. kand. Henrik Johansson, tel. nr +358(0)40-185 69 11.